ecb PLAN - optimalizácia spotreby

Optimalizácia spotreby energie


Plán efektívnej prevádzky pracoviska podľa ECB 

Sústreďte sa na svoj Core Biznis a optimalizáciu spotreby energie nechajte na špecialistov!

Poskytneme Vám:
- diagnostiku, t.j. zistenie aktuálneho stavu spotrebičov a ich parametrov a prevádzkových požiadaviek technologického procesu
- návrh doby skutočne nevyhnutnej prevádzky spotrebičov a výrobných liniek (štandardnej a energeticky efektívnej), mechanizmu kontroly a zodpovedných pracovníkov
- školenie pracovníkov o správnom spôsobe prevádzkovania jednotlivých spotrebičov a výrobných liniek 

Pre viac informácií nás kontaktujte a dohodnite si stretnutie.