Slovensko môže rekonštruovať verejné budovy bez vplyvu na verejný dlh ako jedno z prvých v únii

Slovensko môže rekonštruovať verejné budovy bez vplyvu na verejný dlh ako jedno z prvých v únii

9. 9. 2019 - Od januára tohto roka má Slovensko upravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostatu, ktoré umožňujú investície do energetických úspor a rekonštrukcie verejných budov nezapočítavať do verejného dlhu.

Slovensko je jednou z prvých krajín Európskej únie, v ktorých sa budú môcť realizovať projekty energetických úspor a rekonštrukcie verejných budov bez negatívneho dopadu na verejný dlh. Od januára tohto roka má totiž upravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostatu umožňujúcich takéto investície nezapočítavať do verejného dlhu. Podľa predsedu Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) Marcela Lauka sa tak projekty obnovy budov vďaka garantovanej energetickej službe na Slovensku môžu stať vzorom aj pre ostatné krajiny.

Situácia v okolitých krajinách je však podľa neho rôzna. "Niektoré štáty nové možnosti vyplývajúce z novej regulácie neplánujú využiť, iné ešte nevedia ako. Približne päť krajín na tomto pracuje a niektoré z nich by už mali byť v štádiu prípravy vzorovej zmluvy. Aj napriek tomu sme však ako krajina minimálne rok pred ostatnými,“ konštatuje Lauko. Ako dodal, za týmto úspechom stojí dlhoročná intenzívna spolupráca medzi ministerstvami a aktívna angažovanosť asociácie APES-SK a ďalších slovenských organizácií.

APES-SK má pritom taktiež dlhodobú ambíciu zvyšovať povedomie o možnostiach a samotných projektoch obnovy budov a zariadení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti v súkromnom či verejnom sektore. Aj z tohto dôvodu asociácia vyhlásila už tretí ročník súťaže o najlepšie energeticky efektívne projekty na Slovensku. O ocenenie Efektia 2019 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od januára 2017 do septembra 2019 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť a neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcich ročníkoch.

Zdroj: Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)