ecb AUDIT - energetický audit

Energetické audity


Energetický audit v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a vykonávacej vyhlášky č. 179/2015.  

Energetický audit nepatrí do šuplíka! Má poskytovať  ucelený pohľad na hospodárenie s energiou a navrhnúť vylepšenia prinášajúce ekonomický efekt. A taký je ecb AUDIT.

ecb AUDIT:
- spĺňa všetky náležitosti vyhlášky č. 179/2015 Z.z.
- popisuje aktuálny stav energetických zariadení
- poskytuje prehľadnú bilanciu spotrieb energie za     posledné 4 roky a ich vyhodnotenie
- hodnotí stav využívania energie a navrhne vhodné úsporné a racionalizačné opatrenia
- hodnotí stav energetického manažmentu
- navrhne opatrenia s možnosťou využitia garantovanej energetickej služby (GES)
- navrhne opatrenia v súlade s filozofiou produktov ecb MAN, ecb PLAN, ecb GES a ekonomicky odôvodní ich použitie
- umožňuje splniť legislatívnu povinnosť

Pre viac informácií nás kontaktujte a dohodnite si stretnutie.