ecb GES - energetické služby

Energetické služby


Garantovaná energetická služba podľa ECB 

Čo je GES? Garantovaná energetická služba.

Je celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných úspor energie. V zahraničí sa používa názov "energy performance contracting" alebo "EPC".

Pri nákupe nových energetických zariadení pomocou GES sú hlavným zdrojom splácania energeticky úsporných opatrení (resp. investičných nákladov) úspory prevádzkových nákladov na spotrebu energie a na prevádzku energetického systému. Tieto úspory budú dosiahnuté počas trvania zmluvy medzi dodávateľom (poskytovateľom GES) a zákazníkom.

Aké sú výhody?
Neplatíte ani euro navyše. Vaše náklady zostanú maximálne vo výške pôvodných nákladov za spotrebovanú energiu pred realizáciou opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti. Poskytovateľ GES garantuje, že dosiahnuté úspory postačia na pokrytie splátok úveru za zrealizované investície a súvisiace náklady.

Čo ponúkame?
Prípravu projektov GES.
Prípravu podkladov pre obstarávanie GES, resp. dodávok energetických zariadení.
Návrh zmluvy GES.

Pre viac informácií nás kontaktujte a dohodnite si stretnutie.