ecb MODE - nezávislé poradenstvo

Nezávislé energetické poradenstvo


Pracujeme v "ecb MODE" - odborne, koncepčne, racionálne, zodpovedne, transparentne

Značku Energetického centra Bratislava (ECB) budujeme pre Vás už 25 rokov.


Sme súčasťou medzinárodných tímov a pracujeme pre medzinárodné finančné inštitúcie. Skúsenosti a vedomosti získané pri tejto spolupráci ďalej zdieľame a využívame pri spolupráci so slovenskými inštitúciami.

Pomáhame na Slovensku implementovať európske energetické a environmentálne politiky na lokálnej úrovni. Zabezpečujeme technickú a finančnú podporu projektov, malých a stredných podnikov, samospráv, výskumníkov, ale aj poskytnutie know-how v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie.