Novinky


Predseda správnej rady APES-SK

Dňa 4.12.2017 prebehla voľba predsedu správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK). Do funkcie bol opakovane zvolený Marcel Lauko.Nová aplikácia vyvinutá v rámci projektu
ENERFUND

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.

Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renováciípodobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové informácie z energetických certifikátov budov, zoznam certifikovaných montážnych firiem, atď. a prepája ich s trhovými očakávaniami.Vďaka ratingu potenciálu renovácií (či už budov v súkromnom alebo verejnom vlastníctve) môžu finančné inštitúcie poskytovať cielené pôžičky, montážne firmy dokážu identifikovať potenciálne zakázky, mestá a obce dokážu lepšie nasmerovať nimi poskytované stimuly a dotácie.

Nástroj je ľahko a zadarmo dostupný ako internetová aplikácia na http://app.enerfund.eu/.
Obsahuje možnosti výberu kritérií pre renováciu budov a interaktívnu mapu. Funkcie nástroja sú ešte vo výstavbe a neustále sa rozširujú a skvalitňujú.

Pokiaľ máte záujem o dodatočné informácie o ENERFUND nástroji alebo máte pripomienky k jeho funkciám a celkovému fungovaniu, kontaktujte nás na:

Energetické centrum Bratislava
Ing. Monika Rothová
Tel: 02/593 000 91
Email: rothova@ecb.sk


2% dane z príjmu za rok 2017

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Vaše 2% významne podporia našu odbornú činnosť v oblasti prípravy energetických koncepcií, stratégií a plánov, predstavovanie nových technológií, ich zavádzaní do praxe alebo realizácia rôznych vzdelávacích podujatí na tému obnoviteľných zdrojov energie a iné.

Podrobnejšie informácie o aktivitách našej mimovládnej organizácií nájdete v iných sekciách našej webovej stránky.

ÚDAJE ENERGETICKÉHO CENTRA BRATISLAVA – PRIJÍMATEĽA:

IČO/SID:317 94 947
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov:Energetické centrum Bratislava
Ulica:AmbrovaČíslo:35
PSČ:831 01Mesto/obec:Bratislava

 
Ako poukázať 2% ?

Postup sa mierne líši v prípade právnických osôb a v prípade fyzických osôb. Pokyny, ako poukázať 2% (3%) z dane a si môžete prečítať na www.rozhodni.sk. Na stránke sú dostupné aj všetky potrebné tlačivá.

ĎAKUJEME!

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácii nás kontaktujte prosím e-mailom office@ecb.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/59 30 00 91, poprípade navštívte webové stránky www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk.
Projekt guarantEE – nové modely EPC

Od mája 2016 realizuje Energetické centrum Bratislava v spolupráci s partnermi z ďalších 13 krajín EÚ projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore.

Cieľom projektu je vyvinúť nové inovatívne obchodné a finančné modely EPC, ktoré umožnia prekonať niektoré z existujúcich bariér a vytvoria podmienky pre širšie využitie EPC tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Viac informácií o projekte a jeho prvých výsledkoch nájdete v prvom Newsletteri, alebo na webstránke projektu http://guarantee-project.eu/sk/.