Novinky

Pozvánka na konferenciu ENEF 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že 14. ročník  medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti „enef´20“  sa uskutoční v dňoch 13.- 14. októbra 2020 v Banskej Bystrici v priestoroch hotela DIXON.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii  na webovej stránke konferencie www.enef.eu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na konferencii.


Pozvánka na webinár

Nemôžme sa stretnúť osobne, tak to skúsme online. Pozývame vás na QualitEE webinár o garantovaných energetických službách.  

93053457_2463725063728748_6061580446850875392_njpg

Viac informácií najdete na tomto odkaze:

https://qualitee.eu/sk/news/pozyvame-vas-na-webinar/


Pozvánka na Energetický manažment 2020

V dňoch 2. - 4. septembra 2020, organizuje v hoteli Permon, Podbanské, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov 6. ročník konferencie Energetický manažment

Program a prihlášku nájdete na adrese:

http://www.sstp.sk/podujatia/kalendar-akcii/energeticky-manazment-2020-179_71sk.html

Prihlášku je možné zaslaľ na adresu organizátora konferencie do 25.8.2020!


Riaditeľ ECB a predseda správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb pán Marcel Lauko hovorí nielen o garantovaných energetických službách.

Pozrite si záznam z rozhovoru pre hospodárske noviny:

https://media.hnonline.sk/embed/5d29efe6-1dbb-4574-87b1-84adb1b19429?autoplay=0&utm_medium=social&utm_source=linkedin.company&utm_campaign=postfity&utm_content=postfity79d58

Podujatie projektu GuarantEE na Energetickom manažmente 2019

Súčasťou konferencie Energetický manažment 2019 bolo aj národné EPC podujatie projektu GuarantEE. Podujatie sa konalo prvý deň konferencie 11.marca 2019 ako druhá sekcia. Miestom konania konferencie bol Hotel Patria, Štrbské Pleso.

Viac informácií sa dozviete prostredníctvom nasledovného odkazu: https://guarantee-project.eu/sk/2019/03/15/podujatie-projektu-guarantee-na-energetickom-manazmente-2019/

Ocenenie Energetický manažér roka putovalo do Energetického centra Bratislava!

Svetová Asociácia energetických inžinierov AEE každoročne udeľuje ocenenie za významný prínos v propagácii princípov a postupov energetického manažmentu – „Energetický manažér roka“. Teší nás, že tento rok získal toto ocenenie pre región východnej a strednej Európy riaditeľ Energetického centra Bratislava – Marcel Lauko. Blahoželáme!

Cenajpg

Prieskum projektu QualitEE využila aj medzinárodná energetická agentúra

Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency – IEA) zverejnila výsledky výskumu venujúceho sa spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (Energy services company – ESCO). Výskum prebiehal počas roka 2018 a pokrýval 25 krajín.

Jedným zo záverov výskumu je odhad globálneho trhu ESCO, ktorý v roku 2017 dosiahol hodnotu 28.6 miliárd amerických dolárov. Navyše oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal globálny trh ESCO nárast o 8%. Ďalším zistením IEA bolo aj to, že európsky trh je v porovnaní s inými regiónmi málo rozvinutý.

 Je nám cťou, že IEA čerpala informácie aj z prieskumu trhu, ktorý Energetické centrum Bratislava realizovalo v rámci projektu QualitEE.

 Vybrané informácie ohľadom slovenského trhu za obdobie 2017/2018 okrem iných sú:

·         Priemerná doba trvania EPC zmluvy je 5 – 10 rokov s priemernou hodnotou 200 – 500 tisíc €

·         Hlavnými dôvodmi uzatvárania EPC zmlúv sú garancia energetických úspor a financovanie zo strany ESCO

·         Za hlavnú prekážku je považovaná dostupnosť dotácií a nedostatočná podpora projektov zo strany štátu

Ďalšie informácie o ESCO segmente trhu nájdete na webových stránkach IEA, prípadne si pozrite webinár o novinkách na globálnom trhu.

20/03/2019

 IEA-logo-2png

Hľadáme kolegu/kolegyňu

Technický expert v oblasti energetiky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

- Návrh technických riešení pre projekty znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie (predovšetkým v budovách a priemyselných prevádzkach)
- Technicko-ekonomické posudky projektov znižovania spotreby energie a využívania obnoviteľných zdrojov energie (predovšetkým v budovách a priemyselných prevádzkach)
- Spolupráca pri príprave lokálnych a regionálnych energetických koncepcií a akčných plánov
- Spolupráca pri spracovaní štúdií trhu, štúdií uskutočniteľnosti investičných projektov a iných obdobných dokumentov z oblasti energetiky

Požiadavky na zamestnanca: Pozícia je vhodná pre vysokoškolského absolventa II. stupňa. Technické vzdelanie v odbore energetika, strojárstvo, elektrotechnika.
Jazykové znalosti: anglický jazyk - aktívne slovom a písmom výhodou.

Ostatné znalosti: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint.

Vodičský preukaz: B (aktívny vodič)

Počet rokov praxe: 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Prax v oblasti energetiky (zameranie na energetickú efektívnosť, príprava energetických auditov, projekčná činnosť a pod.). Prehľad o legislatíve v energetike. Schopnosť čítať technickú projektovú dokumentáciu. Zápis v zozname energetických audítorov alebo odborná spôsobilosť pre energetickú certifikáciu výhodou.

Životopisy zasielajte, prosím, na adresu psenakova@ecb.sk. Kontaktná osoba Darina Pšenáková.


Ceny víťazom súťaže EFEKTIA 2018 odovzdané!

Takmer 200 tisíc eur za rok. Toľko ušetril víťazný projekt EFEKTIA 2018.  

Citát Ministra: „Je veľmi pozitívne, že ocenenie získavajú projekty, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších. Znižovanie energetickej náročnosti je našou strategickou prioritou. Prispieva k ochrane životného prostredia, uvoľňuje finančné zdroje pre iné zmysluplné využitie a v neposlednom rade zvyšuje konkurencieschopnosť podnikov aj celej našej ekonomiky. Aj preto rezort tento rok podpísal dobrovoľné dohody o úsporách energie s 11 najväčšími priemyselnými hráčmi a pripravujú sa ďalšie dohody.“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.Odovzdanie cien skromn sektorjpg

Do súťaže EFEKTIA sa tento rok prihlásila dvadsiatka projektov, realizovaných predovšetkým v posledných dvoch rokoch v celkovej investičnej hodnote 4 mil. eur. Len projekty prihlásené v kategórii verejný sektor priniesli úsporu cez 1000 MWh energie. Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor, a udelila aj hlavnú cenu pre celkovo najlepší projekt garantovanej energetickej služby. Tým sa stal projekt Energeticky úsporné opatrenia v areáli Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku. V roku 2016 znížili náklady na spotrebu energie o 192 tisíc eur.

s vazmi hlavnej cenyjpgViac informácií na adrese: http://www.apes-sk.eu/vitazne-projekty-2018/


EFEKTIA 2018 

Odštartoval druhý ročník súťaže EFEKTIA 2018.
Asociácia poskytovateľov energetických služieb, ktorej členom je aj Energetické centrum Bratislava, opäť oficiálne spustila prihlasovanie projektov v oblasti
energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore do súťaže EFEKTIA. 

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je nielen získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša GES – garantovaná energetická služba.

Viac informácií na adrese


Správa o trhu s energetickými službami a ich kvalite na Slovensku

Ako vyzerá trh s energetickými službami a ich kvalita na Slovensku?
Pozrite si najnovšiu správu z našej "dielne" založenú na QualitEE prieskume trhu, ktorý sa uskutočnil v roku 2017 v 15 krajinách Európy.  Správa je spracovaná v anglickom jazyku. https://qualitee.eu/sk/news/narodna-sprava-o-trhu-a-kvalite-energetickych-sluzieb/


Pozvánka na ENEF 2018

Už 13. ročník medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti „enef 2018“  sa uskutoční v dňoch 6.- 7. novembra 2018 v Bojniciach
v priestoroch hotela Pod zámkom.

Záujemcom o účasť na konferencii dávame do pozornosti formulár nezáväznej prihlášky, ktorá sa nachádza na webovej stránke konferencie www.enef.eu .
Po vyplnení a zaslaní nezáväznej prihlášky Vás budeme priebežne informovať o príprave konferencie a dôležitých termínoch a podmienkach účasti.

Účasť na tomto tradičnom energetickom podujatí Vám umožní načerpať nové informácie, získať inšpirácie, stretnúť sa a vymeniť si skúsenosti s odborníkmi nielen zo Slovenska, ale aj  z iných krajín.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke konferencie www.enef.eu.

Tešíme sa na spoločné stretnutie na konferencii.

Enef 2018jpg

Pravidlá na vykazovanie GES od EIB

Dňa 7. mája 2018 vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES - garantovaná energetická služba) ako doplnok ku usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017. Cieľom nových pravidiel je pomôcť subjektom verejnej správy realizovať a financovať projekty na zvyšovanie energetickej efektívnosti pomocou GES.  

Dokument je prístupný na adrese:

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc


GES pre NsP Sv. Jakuba v Bardejove
Pozrite si televíznu reportáž, v ktorej sa dozviete akým spôsobom modernizovala Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba v bardejove. Energetické centrum Bratislava poskytovalo poradenstvo pri príprave projektu zvýšenia energetickej efektívnosti tejto nemocnice formou poskytnutia garantovanej energetickej služby. Nemocnica modernizovala práčovňu , vybudovala vlastnú fotovoltaickú elektráreň, šetrí energiu a nestálo ju to ani euro.
Príspevok má názov "Sebestačná nemocnica".
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/82488_televizne-noviny


Stretnutie partnerov projektu guarantEE

V dňoch 19.-20. apríla 2018 sa zástupcovia ECB zúčastnili stretnutia medzinárodného projektu guarantEE v Dubline. Odprezentovali založenie platformy poradcov pre garantované energetické služby (GES) a úspešné pilotné projekty GES na Slovensku. Získali informácie o situácii na trhoch GES v iných krajinách. Partner zo Španielska prezentoval novovytvorený jednotný manuál pre verejné obstarávanie GES.

P1320540JPG


Poradcovia GES sa školili

Dňa 6. februára 2018 sa v Bratislave v priestoroch Slovenských elektrární stretli aktuálni a potenciálni poradcovia pre garantované energetické služby (GES) na 1.module vzdelávania pre poradcov GES. Školenie sa uskutočnilo s podporou projektu GuarantEE.

Na školení odzneli nasledovné prezentácie:

Úvod do GES a úloha poradcu  (Marcel Lauko, ECB)

Základné prvky analýzy projektu GES  (Pavol Tužinský, ECB)

GES a jej obstaranie  (Juraj Revický, Tatra Tender)

Kľúčové otázky pri projektoch GES  (Tomáš Kubečka, APES)

Platforma GES poradcov a projekt GuarantEE  (Monika Rothová, ECB)


PLATFORMA PORADCOV GES

V rámci projektu GuarantEE bola vytvorená platforma poradcov pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (GES).

Platforma je neformálne otvorené zoskupenie poradcov pre GES, ktorí sa rozhodli dodržiavať kvalitatívne kritériá definované projektom GaurantEE a princípy uvedené v európskom etickom kódexe pre Energy Performance Contracting – EPC. 
Viac informácií na: http://guarantee-project.eu/sk/poradcovia-ges/


Slovenská verzia web stránky projektu QualitEE

Začiatkom roku 2018 sme pripravili slovenskú verziu web stránky projektu QualitEE.  Cieľom projektu je navýšenie investícií do energeticky efektívnych služieb v sektore budov a zlepšenie dôvery v poskytovateľov týchto služieb. Získajte viac informácií o aktivitách, do ktorých sa môžete zapojiť. Sú to napríklad účasť na národných diskusných platformách, bezplatných školeniach, či pilotné projekty.  
Viac informácií o projekte nájdete na: https://qualitee.eu/sk/


Pozvánka na konferenciu Energetický manažment 2018 

Energetické centrum Bratislava Vás pozýva na 4. ročník konferencie Energetický manažment, ktorý organizujú Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov.

Dátum konania: 19. 3. 2018 - 20. 3. 2018 začiatok od 09:00
Miesto konania: Hotel Patria, Štrbské pleso, 059 85 Vysoké Tatry
Doba trvania: 1.2 dní

Štvrtý ročník s podtextom Efektívne riešenia využívania energie sa uskutoční v dňoch 19. - 20. marca 2018, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia sa bude skladať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, kvalitu garantovaných energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.  
 
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 12.3.2018 - a jej zaslaním na e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Prihášku a program konferencie nájdete na http://www.sstp.sk/evt_file.php?file=1667 (prihláška) a na http://www.sstp.sk/evt_file.php?file=1668 (program).


Predseda správnej rady APES-SK

Dňa 4.12.2017 prebehla voľba predsedu správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK). Do funkcie bol opakovane zvolený Marcel Lauko.Nová aplikácia vyvinutá v rámci projektu
ENERFUND

ENERFUND je európsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť a propagovať nástroj napomáhajúci rozhodovaniu pri plánovaní rekonštrukcií energetických systémov a pri financovaní rozsiahlych renovácií budov.

Tento nástroj sa snaží hodnotiť potenciál rozsiahlejších renováciípodobne ako banky hodnotia bonitu zákazníka. Nástroj využíva kľúčové informácie z energetických certifikátov budov, zoznam certifikovaných montážnych firiem, atď. a prepája ich s trhovými očakávaniami.Vďaka ratingu potenciálu renovácií (či už budov v súkromnom alebo verejnom vlastníctve) môžu finančné inštitúcie poskytovať cielené pôžičky, montážne firmy dokážu identifikovať potenciálne zakázky, mestá a obce dokážu lepšie nasmerovať nimi poskytované stimuly a dotácie.

Nástroj je ľahko a zadarmo dostupný ako internetová aplikácia na http://app.enerfund.eu/.
Obsahuje možnosti výberu kritérií pre renováciu budov a interaktívnu mapu. Funkcie nástroja sú ešte vo výstavbe a neustále sa rozširujú a skvalitňujú.

Pokiaľ máte záujem o dodatočné informácie o ENERFUND nástroji alebo máte pripomienky k jeho funkciám a celkovému fungovaniu, kontaktujte nás na:

Energetické centrum Bratislava
Ing. Monika Rothová
Tel: 02/593 000 91
Email: rothova@ecb.sk


2% dane z príjmu za rok 2017

VENUJTE 2% Z DANÍ AKTIVITÁM V OBLASTI ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

O použití 2% z Vašich daní rozhodujete vy! Darujte ich našej mimovládnej organizácii a podporte tak projekty týkajúce sa energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Energetické centrum Bratislava je mimovládna organizácia – neziskové občianske združenie, ktoré predovšetkým svojimi vzdelávacími a propagačnými aktivitami už od roku 1992 aktívne podporuje rozumné hospodárenie s energiou a využívanie obnoviteľných energetických zdrojov. Vaše 2% významne podporia našu odbornú činnosť v oblasti prípravy energetických koncepcií, stratégií a plánov, predstavovanie nových technológií, ich zavádzaní do praxe alebo realizácia rôznych vzdelávacích podujatí na tému obnoviteľných zdrojov energie a iné.

Podrobnejšie informácie o aktivitách našej mimovládnej organizácií nájdete v iných sekciách našej webovej stránky.

ÚDAJE ENERGETICKÉHO CENTRA BRATISLAVA – PRIJÍMATEĽA:

IČO/SID:317 94 947
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov:Energetické centrum Bratislava
Ulica:AmbrovaČíslo:35
PSČ:831 01Mesto/obec:Bratislava

 
Ako poukázať 2% ?

Postup sa mierne líši v prípade právnických osôb a v prípade fyzických osôb. Pokyny, ako poukázať 2% (3%) z dane a si môžete prečítať na www.rozhodni.sk. Na stránke sú dostupné aj všetky potrebné tlačivá.

ĎAKUJEME!

V prípade otázok alebo doplňujúcich informácii nás kontaktujte prosím e-mailom office@ecb.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/59 30 00 91, poprípade navštívte webové stránky www.rozhodni.sk alebo www.dvepercenta.sk.
Projekt guarantEE – nové modely EPC

Od mája 2016 realizuje Energetické centrum Bratislava v spolupráci s partnermi z ďalších 13 krajín EÚ projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore.

Cieľom projektu je vyvinúť nové inovatívne obchodné a finančné modely EPC, ktoré umožnia prekonať niektoré z existujúcich bariér a vytvoria podmienky pre širšie využitie EPC tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Viac informácií o projekte a jeho prvých výsledkoch nájdete v prvom Newsletteri, alebo na webstránke projektu http://guarantee-project.eu/sk/.